Oncologie verpleegkundige

Als oncologie verpleegkundige ben je gespecialiseerd in het geven van zorg aan patiënten met kanker. Je begeleidt patiënten en hun naasten intensief en geeft voorlichting over de behandeling. De Oncologieverpleegkundigen zijn specifiek ervaren in het geven van chemotherapie en/of immunotherapie.

Je regelt de gang van zaken rondom de start van een chemotherapie en coördineert de planning daarvan. Je begeleidt de patiënt bij keuzes omtrent het ziek zijn, de behandelingen en het levenseinde. Het werkgebied van een oncologieverpleegkundige is groot. Zo kun je werken in de preventie, curatie, nazorg, palliatieve- en terminale zorg. Oncologieverpleegkundigen zijn speciaal getraind in het geven van gepaste begeleiding en ondersteuning in thuissituaties.

 

Over de schrijver