KVK uittreksel

Een KVK uittreksel is een officieel document dat wordt verstrekt door de Kamer van Koophandel (KVK) in Nederland. Het bevat belangrijke informatie over een geregistreerde onderneming of rechtspersoon. Dit document kan worden gebruikt als bewijs van inschrijving en om informatie te verstrekken aan bijvoorbeeld klanten, leveranciers, en overheidsinstanties.


Een KVK uittreksel bevat doorgaans de volgende informatie:

- Bedrijfsnaam en vestigingsgegevens: Hier vind je de officiële naam van het bedrijf, het vestigingsadres en eventuele andere locaties.

- Rechtsvorm: Dit geeft aan welke juridische vorm het bedrijf heeft, bijvoorbeeld een eenmanszaak, BV, VOF, etc.

- KvK-nummer: Een uniek identificatienummer toegekend door de Kamer van Koophandel.

- Datum van inschrijving: De datum waarop het bedrijf werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

- Activiteiten: Een beschrijving van de activiteiten of diensten die het bedrijf aanbiedt.

- Rechtsgeldig vertegenwoordiger(s): De personen die gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen.

- Eventuele nevenvestigingen: Informatie over andere locaties van het bedrijf.

- Eventuele bijzonderheden: Bijvoorbeeld of het bedrijf is opgeheven, of er sprake is van een faillissement, etc.

- Handelsnamen: Eventuele andere namen waaronder het bedrijf opereert.


Een KVK uittreksel kan online worden opgevraagd via de website van de Kamer van Koophandel. Het is vaak ook mogelijk om een digitaal uittreksel te verkrijgen dat als PDF-bestand kan worden gedownload.

Over de schrijver