Verzorgende IG

Een Verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) is een professional in de zorgsector die breed inzetbaar is op het gebied van persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding van cliënten. De term "IG" staat voor Individuele Gezondheidszorg en geeft aan dat de verzorgende specifiek opgeleid is om individuele zorg te verlenen aan mensen die ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven.


De taken van een Verzorgende-IG kunnen onder andere bestaan uit:

- Persoonlijke verzorging: Het helpen bij wassen, aankleden, eten, drinken, toiletgang, etc.

- Verpleegtechnische handelingen: Het uitvoeren van eenvoudige medische handelingen zoals het toedienen van medicatie, het verzorgen van wonden, het meten van vitale functies, etc.

- Begeleiding: Het bieden van emotionele en praktische ondersteuning aan cliënten.

- Observatie en rapportage: Het nauwlettend in de gaten houden van de gezondheidstoestand van de cliënt en het rapporteren van eventuele veranderingen.

- Samenwerking met andere zorgprofessionals: Het werken in een team van zorgverleners om de best mogelijke zorg te bieden aan de cliënten.


Verzorgende-IG's werken vaak in verschillende zorgsettings, zoals thuiszorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en andere zorginstellingen. Ze spelen een essentiële rol in het waarborgen van de kwaliteit van leven en de gezondheid van de cliënten.

Om als Verzorgende-IG te werken, is het nodig om een specifieke opleiding te volgen en het diploma te behalen. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig bij- en nascholing te volgen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de zorgsector.

Over de schrijver