Acute zorg

Acute zorg wordt ook beschreven als zorg in situaties waarin zonder acuut ingrijpen gevaar is voor overlijden of irreversibele gezondheidsschade’. Dan gaat de acute zorg meer om leven en dood of om (zeer) ernstig letsel met kans op blijvende gezondheidsschade ( Schrijvers, 2003 , van Blerck-Woerdman et al., 2008 ).

De regel bij de acute zorg is dat er binnen 45 minuten passende zorg geleverd wordt op de juiste plek. 

Er zijn elf Regionaal Overleg Acute Zorgketens in Nederland. Ketenpartners in acute zorg zoals ziekenhuizen, regionale ambulancevoorzieningen, huisartsen, huisartsenposten, verloskundigen, GGZ, GHOR en GGD zijn met elkaar verbonden.

De UMC's (Universitair Medisch Centrum) coördineren de regionale acute zorg in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).Over de schrijver