Spoedeisendehulp- SEH

De spoedeisende hulp (SEH) is een gespecialiseerde afdeling van een ziekenhuis die erop gericht is dringende medische en verpleegkundige zorg te verlenen aan patiënten met acute aandoeningen of verwondingen. Een gezondheidsklacht is spoedeisend wanneer het levensbedreigend is of als de behandeling door een huisarts niet kan wachten tot de volgende dag of het volgende spreekuur. Over het algemeen komt men op de spoedeisende hulp terecht na verwijzing door de huisarts(enpost) of via de ambulance.

Op de SEH wordt gewerkt op volgorde van urgentie, dit noemen we triage. Dit betekent dat mensen met de meest urgente problemen als eerste geholpen worden. Na inschrijving door de secretaresse bekijkt de triage verpleegkundige de ernst van de aandoening of verwonding. De triage verpleegkundige voert controles uit, neemt een kortdurende anamnese af en maakt een inschatting hoe urgent de patiënt behandeld dient te worden aan de hand van het triage systeem wat gehanteerd wordt op de spoedeisende hulp. De ambulance komt via een speciale ingang binnen op de spoedeisende hulp.

Vaak is er aanvullend onderzoek nodig (bijvoorbeeld een röntgenfoto, een CT-scan, echo en/of bloedonderzoek) om tot een differentiaal diagnose te komen.Over de schrijver