X2Medic bemiddelt voor ZZP'ers in de gezondheidszorg
20 juli 2021 
in ZZP

X2Medic bemiddelt voor ZZP'ers in de gezondheidszorg


X2Medic bemiddelt voor de volgende ZZP'ers

1. Algemeen verpleegkundigen

2. Verpleegkundigen met specialisatie

3. Gespecialiseerd verpleegkundigen

4. Gipsverbandmeesters


Algemeen verpleegkundigen

Als algemeen verpleegkundige werk jij in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingstehuis of in de thuiszorg.

In het ziekenhuis heb je verschillende verpleegafdelingen waar algemeen verpleegkundigen werken.

 

Verpleegkundigen met specialisatie

1. Obstetrie verpleegkundige

Als obstetrie verpleegkundige verpleeg je vrouwen met een normale zwangerschap en met problemen in de zwangerschap, tijdens de bevalling of in het kraambed.


2. Oncologie verpleegkundige

Als oncologie verpleegkundige ben je gespecialiseerd in het geven van zorg aan patiënten met kanker. Je begeleidt patiënten en hun naasten intensief en geeft voorlichting over de behandeling. De Oncologieverpleegkundigen zijn specifiek ervaren in het geven van chemotherapie en/of immunotherapie.


3. Kinder verpleegkundige

De kinder verpleegkundige verleent zorg aan kinderen in alle ontwikkelingsfasen met de daarbij voorkomende aangeboren, verworven, acute en chronische aandoeningen. Je werkt in een team met (kinder)artsen, psychologen, pedagogisch medewerkers en afdelingsassistenten. De verzorging en begeleiding van een kind gaat in nauw overleg met zijn/haar ouders/verzorgers.


4. Acute opname afdeling verpleegkundige- AOA verpleegkundige

Als AOA verpleegkundige lever je patiëntenzorg in de acute fase van de opname, waarbij je alle voorkomende verpleegkundige handelingen doet. Denk hierbij aan een ECG, venapunctie en bloedgas. Je werkt hierbij veel samen met artsen en specialisten en streeft naar een diagnose en behandelplan voor je patiënt.


Gespecialiseerd verpleegkundigen

1. Intensive care verpleegkundige- IC verpleegkundige

Als IC verpleegkundige verleen je verpleegtechnisch hoogwaardige zorg aan patiënten in levensbedreigende situaties, waarbij je de vitale functies bewaakt. Je vervult een belangrijke rol in de verzorging, bewaking en begeleiding van patiënten.


2. Spoedeisende hulp verpleegkundige- SEH verpleegkundige

Met behulp van triage komt de SEH verpleegkundige tot een urgentiebepaling bij een patiënt, bij wie de diagnose nog niet bekend is. Met behulp van de ABCDE-methodiek en klinische redeneren komt de SEH tot een zorgplan voor de patiënt en men signaleert zo een eventuele bedreiging van de vitale functies.


3. Cardiac care verpleegkundige- CCU verpleegkundige

Als CCU verpleegkundige bied je gespecialiseerde zorg aan patiënten met ritme- of geleidingsstoornissen of acute cardiale aandoeningen. De patiënten op de coronary care komen voor de verzorging en behandeling van acute-, levensbedreigende- en complexe cardiologische problematiek, voorbeelden zijn Acuut Coronair Syndroom (ACS), ernstige ritme- en geleidingsstoornissen, hartfalen of reanimatie- post ALS (Advanced Life Support)


4. Eerste hart hulp verpleegkundige- EHH verpleegkundige

De Eerste Hart Hulp (EHH) is de spoedeisende hulp voor patiënten met acute hartklachten zoals pijn op de borst, ritmestoornissen (en) of kortademigheid. Op de Eerste Hart Hulp (EHH) worden patiënten opgenomen die vanwege acute hartklachten zijn doorverwezen via de huisarts, ambulance, spoedeisende hulp of een specialist. 

Eerste hart hulp verpleegkundige-EHH verpleegkundige draag je zorg voor de cardiologische patiënt met verschillende, ernstige hartaandoeningen in een acute fase. Je bent verantwoordelijk voor het bewaken, ondersteunen en behandelen van de hartfunctie en je draagt zorg voor de opvang en begeleiding van de familie. 

Omdat niet altijd duidelijk is of de klachten te maken hebben met hartproblematiek worden er diverse onderzoeken en observaties gedaan op de eerste hart hulp. 


5. Anesthesie assistent- anesthesie medewerker

De anesthesieassistent zet de juiste medicijnen klaar en bewaakt en begeleidt de patiënt voor, tijdens en na de operatie. Een anesthesiemedewerker wordt ook wel anesthesie medewerker genoemd.

Taken anesthesie assistent:-medewerker:

-Voorbereiden van benodigdheden voor anesthesie voorafgaand aan een operatie

-Assisteren van de anesthesioloog bij het toepassen van anesthesietechnieken

-Verrichten van medische handelingen onder leiding van anesthesioloog

-Bewaken van de vitale functies

-Assisteren van anesthesioloog bij het ontwaken van de patiënt.


6. Operatie assistent- medewerker operatieve zorg

Als operatieassistent-medewerker operatieve zorg bied je een arts of chirurg een helpende hand bij het uitvoeren van een operatie. Je bereidt de operatie voor, voert zelfstandig taken uit tijdens de operatie en je draagt zorg voor de operatie-instrumenten.

Een operatieassistent heeft drie kerntaken: instrumenteren, assisteren en omlopen. Tijdens de operatie geeft de instrumenterende de juiste instrumenten en benodigdheden aan de snijdend specialist.


7. Dialyse verpleegkundige

Als dialyseverpleegkundige verleen je de zorg voor de dialysepatiënten in zowel chronische als acute situaties. Je verleent  gespecialiseerde zorg aan patiënten met een terminale nierinsufficiëntie of acuut nierfalen, die hemodialyse, peritoneaal dialyse of een transplantatie moeten ondergaan. 

Daarnaast werkt een dialyse verpleegkundige ook met andere behandelingsmethodes zoals CVVH en Plasmafiltratie.


Gipsverbandmeesters

Gipsverbandmeesters behandelen fracturen, weke delen, letsels, verdraaiingen, verstuikingen, spier- en/of peesletsels en aangeboren afwijkingen, dit doet men met verschillende soorten materialen. Bij het aanleggen komen verschillende technieken kijken, zoals de beweeglijke en onbeweeglijke ondersteuning, technieken om vergroeide lichaamsdelen weer in de juiste richting te brengen en technieken voor de trek- en buigkrachten.

Ook bij fysiologisch lijden wordt de gipsverbandmeester ingeschakeld. Patiënten hebben in dit geval een zenuwuitval en voelen dus geen pijn. Hierdoor blijven patiënten gewoon doorlopen waardoor wonden kunnen ontstaan die niet worden opgemerkt. Het doel van de behandeling van de gipsverbandmeester is om de wond goed te beschermen en te laten genezen door de gipsbehandeling. Het aanmeten van een voorlopige prothese na een amputatie is eveneens een taak van de gipsverbandmeester.


Over de schrijver