IC verpleegkundige

Als verpleegkundige op de Intensive Care verleen je verpleegtechnisch hoogwaardige zorg aan patiënten in levensbedreigende situaties, waarbij je de vitale functies bewaakt. Je vervult een belangrijke rol in de verzorging, bewaking en begeleiding van patiënten en familie.


Belangrijke functies van een intensive care verpleegkundige zijn

-bewaking van vitale functies

-systematisch observeren van de patiënt met behulp van de ABCD-methodiek en het toepassen van interventies

-observeren en juist interpreteren van de vitale functies


Benodigde kennis noodzakelijk op het gebied van

-vrije ademweg met daarbij de bijbehorende observaties, complicaties en interventies, bijvoorbeeld het inbrengen van een beademingsbuisje om de ademweg vrij te maken

-ademhaling, met daarbij de bijbehorende observaties, complicaties en interventies , bijvoorbeeld het stabiliseren van de ademhaling bij de patiënt door middel van invasieve beademing dmv een beademingsbuisje

-circulatie met daarbij de bijbehorende observaties, complicaties en interventies , bijvoorbeeld weten te handelen bij shock, bloeddrukdalingen, hartritme stoornissen

-neurologie met daarbij de bijbehorende observaties, complicaties en interventies , bijvoorbeeld hoe te handelen bij een epileptisch insult of een bloeding in het hoofd

-elektrolytenbalans, verschillende medicatie binnen de acute zorg, de temperatuurregulatie etc

-cardiologische ziektebeelden 

-neurologische ziektebeelden en trauma 

-complexe beademingskennis, de diverse vormen van beademing in relatie tot verschillende respiratoire aandoeningen

-complexe chirurgische kennis, de verpleegkundige en medische aspecten met betrekking tot de chirurgische patiënt

-complexe interne geneeskunde, inzicht in de verschillende ernstige ziektebeelden inclusief de zorg rondom nierinsufficiëntie en niervervangende therapie, voorbeelden hiervan zijn CVVH en Hemodialyse

-hoog complexe zorg, voorbeelden zijn de patiënt met een sepsis, multi orgaanfalen (MOF) en diffusie intravasale stollingsproblematiek (DIS). Verder meer zeldzame patiëntencategorieën, zoals de patiënt met het HELLP-syndroom, met brandwonden en een inhalatie trauma, de drenkeling en de patiënt met een necrotiserende fasciitis


Ik wil meer weten over beroep Intensive care verpleegkundige

 


Over de schrijver