CCU verpleegkundige

Als CCU verpleegkundige bied je gespecialiseerde zorg aan patiënten met ritme- of geleidingsstoornissen of acute cardiale aandoeningen. De patiënten op de coronary care komen voor de verzorging en behandeling van acute-, levensbedreigende- en complexe cardiologische problematiek, voorbeelden zijn Acuut Coronair Syndroom (ACS), ernstige ritme- en geleidingsstoornissen, hartfalen of reanimatie- post ALS (Advanced Life Support)

 

Taken van een cardiac care verpleegkundige zijn

-bewaking d.m.v. monitoring, voorbeelden zijn ECG, ritmebewaking, bloeddrukbewaking;

-ondersteuning c.q. overname van respiratie bij cardiaal respiratoir falen;

-complexe cardio farmacotherapeutische behandeling;

-complexe cardiale ondersteuning, voorbeelden zijn IABP, LVAD;

-ondersteuning bij onderzoek en behandelingen;

-acuut handelend optreden


De cardiac care verpleegkundige verleent zorg aan een patiënt waarvan een of meer vitale functies zijn bedreigd en voert verpleegtechnische handelingen uit ten behoeve van de bewaking, ondersteuning en/of (acute) overname van vitale functies.

Over de schrijver