AOA verpleegkundige

Een "AOA verpleegkundige" werkt op een afdeling die "Acute Opname Afdeling" (AOA) wordt genoemd. Een AOA is een afdeling in een ziekenhuis waar patiënten worden opgenomen die acuut zorg nodig hebben. Deze afdeling is gericht op de eerste beoordeling en stabilisatie van patiënten die zich met acute medische problemen presenteren.


De taken van een AOA verpleegkundige kunnen variëren, maar kunnen onder andere bestaan uit:

- Beoordeling en triage: Het beoordelen van de toestand van de patiënt en het bepalen van de urgentie van de zorg die nodig is.

- Vitaal functie monitoring: Het monitoren van vitale functies zoals bloeddruk, hartslag, ademhaling en temperatuur.

- Het uitvoeren van medische interventies: Het toedienen van medicijnen, het plaatsen van infusen, het geven van injecties, enz.

- Assisteren bij medische procedures: Het assisteren van artsen bij onderzoeken en behandelingen.

- Het verstrekken van patiënten educatie: Het uitleggen van de diagnose, behandeling en het geven van advies aan de patiënt en hun familie.

- Coördinatie van zorg: Het samenwerken met andere zorgverleners om de beste zorg voor de patiënt te waarborgen.


De exacte taken en verantwoordelijkheden van een AOA verpleegkundige kunnen variëren afhankelijk van het land, de specifieke zorginstelling en de lokale gezondheidszorgpraktijken.

Over de schrijver