SEH verpleegkundige

Met behulp van triage komt de SEH verpleegkundige tot een urgentiebepaling bij een patiënt, bij wie de diagnose nog niet bekend is. Met behulp van de ABCDE-methodiek en klinische redeneren komt de SEH tot een zorgplan voor de patiënt en men signaleert zo een eventuele bedreiging van de vitale functies.


Omschrijving werkzaamheden

-De instroom en de patiëntenzorg kan optimaliseren en controleren in nauwe samenspraak met de regiearts

-De volgende competenties bezit om de regietaak goed uit te kunnen voeren: leidinggeven, coachen, plannen/organiseren, prioriteiten stellen en delegeren om zo de wisselende patiëntenstroom goed te kunnen managen

-beschikt over kennis van en ervaring met uiteenlopende gezondheidsproblemen van patiënten voor alle specialismen, de symptomen, klachten en letsels, de onderzoeken en mogelijke behandelingen en/of interventies daarvan

-binnen de kaders van protocollen en richtlijnen een anamnese kan afnemen en onderzoeken kan doen om te komen tot het vaststellen van de zorgvraag en het bepalen van de prioriteit

-op methodische wijze met behulp van een gestructureerde onderzoeksmethodiek, komt tot een zorgplan voor elke SEH-patiënt die aan hem/haar wordt toevertrouwd, hierbij worden de algemeen gangbare en geaccepteerde professionele standaarden toegepast

-zelfstandig interventies kan verrichten bij levensbedreigende situaties

-familie en of begeleiders van de patiënt goed kan begeleiden en informeren

-in staat is in te spelen op de aangeboden problematiek, waarbij optimaal wordt omgegaan met ruimte, apparatuur en personeel

-dient te beschikken over vaardigheden bij het verrichten van een aantal medisch-technische handelingen

-in staat is in korte tijd situaties te overzien, zonder details uit het oog te verliezen

-beschikt over doorzettingsvermogen, overredingskracht, invoelend vermogen en geduld

-verpleegkundige kennis en ervaring heeft

-in staat is tot nauwkeurigheid in en snelheid van handelen

-beschikt over een scherp klinisch observatievermogen

-op de hoogte is van procedures van de organisatie voor het snel inroepen van hulp

-kennis heeft van de voorhanden zijnde in- en externe rampenplannen


Ervaring van Rob

Ik wil meer weten over ZZP in de zorg

 

Over de schrijver