SEH verpleegkundige
24 juli 2021 

SEH verpleegkundige

Met behulp van triage komt de SEH verpleegkundige tot een urgentiebepaling bij een patiënt, bij wie de diagnose nog niet bekend is. Met behulp van de ABCDE-methodiek en klinische redeneren komt de SEH tot een zorgplan voor de patiënt en men signaleert zo een eventuele bedreiging van de vitale functies


Omschrijving werkzaamheden

-De instroom en de patiëntenzorg kan optimaliseren en controleren in nauwe samenspraak met de regiearts

-De volgende competenties bezit om de regietaak goed uit te kunnen voeren: leidinggeven, coachen, plannen/organiseren, prioriteiten stellen en delegeren om zo de wisselende patiëntenstroom goed te kunnen managen

-beschikt over kennis van en ervaring met uiteenlopende gezondheidsproblemen van patiënten voor alle specialismen, de symptomen, klachten en letsels, de onderzoeken en mogelijke behandelingen en/of interventies daarvan

-binnen de kaders van protocollen en richtlijnen een anamnese kan afnemen en onderzoeken kan doen om te komen tot het vaststellen van de zorgvraag en het bepalen van de prioriteit

-op methodische wijze met behulp van een gestructureerde onderzoeksmethodiek, komt tot een zorgplan voor elke SEH-patiënt die aan hem/haar wordt toevertrouwd, hierbij worden de algemeen gangbare en geaccepteerde professionele standaarden toegepast

-zelfstandig interventies kan verrichten bij levensbedreigende situaties

-familie en of begeleiders van de patiënt goed kan begeleiden en informeren

-in staat is in te spelen op de aangeboden problematiek, waarbij optimaal wordt omgegaan met ruimte, apparatuur en personeel

-dient te beschikken over vaardigheden bij het verrichten van een aantal medisch-technische handelingen

-in staat is in korte tijd situaties te overzien, zonder details uit het oog te verliezen

-beschikt over doorzettingsvermogen, overredingskracht, invoelend vermogen en geduld

-verpleegkundige kennis en ervaring heeft

-in staat is tot nauwkeurigheid in en snelheid van handelen

-beschikt over een scherp klinisch observatievermogen

-op de hoogte is van procedures van de organisatie voor het snel inroepen van hulp

-kennis heeft van de voorhanden zijnde in- en externe rampenplannen


Ervaring van Rob

 

Over de schrijver
arrow_drop_up arrow_drop_down