Wat doet een algemeen verpleegkundige?
20 juli 2021 

Wat doet een algemeen verpleegkundige?

Een algemeen verpleegkundige is iemand die verpleegkundige zorg verschaft aan de patiënt. Tot deze zorg behoren onder andere persoonlijke verzorging, verpleegtechnische handelingen en begeleidende taken. Verpleegkundigen bieden zeer uiteenlopende verpleegkundige zorg aan patiënten. Hiertoe verrichten zij taken die gerekend worden tot de basiszorg, verpleegtechnische handelingen en coördinerende taken.

Als algemeen verpleegkundige werk jij in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingstehuis of in de thuiszorg.


Taken algemeen verpleegkundige

-Helpt met de dagelijkse verzorging en stimuleert de zelfredzaamheid

-Signaleert gezondheidsproblemen en draagt zorg voor preventie dan wel behandeling van complicaties

-Coördinatie van verpleegkundige zorg

-Verleent verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding

-Verricht risicovolle- en voorbehouden handelingen

-Stelt verpleegkundige behandelplannen op

-Hanteert verpleegmodellen naar de ontwikkeling en actualisatie van procedures, protocollen en zorgpaden

-Verantwoordelijk voor de uitvoering van het behandelplan 

-Bewaakt kwaliteit en patiëntveiligheid betreffende de verpleegkundige zorgverlening

-Werkt samen met andere disciplines

-Observeert, signaleert en rapporteert

-Verstrekt inlichtingen aan patiënten en contactpersonen 

-Begeleid patiënten en hun contactpersonen en geeft adviezen

-Initieert, leidt en/of neemt deel aan werkgroepen ter verbetering van de kwaliteit

-Initieert praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek

-Ontwikkelt en geeft klinische lessen

-Geeft werkbegeleiding aan leerlingen

 

Competenties

-Goede sociale vaardigheden

-Kennis

-Integriteit

-Stressbestendig

-Oplettendheid  

-Verantwoordelijkheid

-Flexibiliteit

-Zelfstandigheid

-Uitdrukkings-en bewegingsvaardigheid

-Goede lichamelijke conditie

-Verpleegtechnisch inzicht

-Kennis en inzicht 

-Empathie

-Zelfreflectie

 

Werkvelden:

-Algemeen ziekenhuis

-Psychiatrie

-Wijkzorg

-Verpleeghuis

-Gehandicapten zorg

Over de schrijver