triage-spoedeisende-hulp
Medisch
Rob Zeegers
Medisch
12/04/2023
1 min
0

Wat betekent Triage op een Spoedeisende hulp (SEH)

12/04/2023
1 min
0

Triage op een spoedeisende hulp (SEH)

Is het proces waarbij patiënten worden beoordeeld op basis van de ernst van hun medische aandoening, om te bepalen welke patiënten onmiddellijk medische zorg nodig hebben en in welke volgorde de zorg moet worden verleend. Het doel van triage is om de beperkte middelen van een SEH, zoals artsen, verpleegkundigen en behandelkamers, zo effectief mogelijk te gebruiken en ervoor te zorgen dat de meest dringende gevallen snel worden behandeld.


Verschillende criteria Triageproces:

 • De ernst van de symptomen:

 • Hoe ernstig zijn de symptomen van de patiënt? Worden ze bedreigend voor het leven of zijn ze minder ernstig?
 • Medische geschiedenis:

 • Heeft de patiënt bestaande medische aandoeningen of problemen die de huidige situatie kunnen beïnvloeden?
 • Vitale functies:

 • Wat zijn de vitale functies van de patiënt, zoals bloeddruk, hartslag, ademhalingssnelheid en lichaamstemperatuur?
 • Mechanisme van letsel:

 • Als de patiënt letsel heeft opgelopen, wat is dan het mechanisme van het letsel? Bijvoorbeeld, een val van grote hoogte kan ernstiger letsel veroorzaken dan een kleine snijwond.


Triagecategorieën:

 • Rood:

 • Dringende zorg is onmiddellijk nodig omdat het leven van de patiënt in gevaar is.

 • Oranje:

 • De patiënt heeft ernstige symptomen en moet snel worden behandeld, maar het leven is op dit moment niet direct bedreigd.

 • Geel:

 • De patiënt heeft matige symptomen en kan wachten op behandeling als er dringendere gevallen zijn.

 • Groen:

 • De patiënt heeft milde symptomen en kan wachten op behandeling als de andere categorieën zijn behandeld.

 • Blauw:

 • De patiënt heeft minimale symptomen en kan wachten of wordt naar huis gestuurd voor verdere zorg.


Het triageproces helpt zorgverleners om de juiste prioriteiten te stellen en ervoor te zorgen dat de patiënten die het meeste risico lopen, snel de nodige medische zorg krijgen, terwijl minder dringende gevallen op een passende manier worden behandeld.

Reacties
Categorieën