Elektrocardiografie-ECG

Elektrocardiografie (ECG) is een medische test waarmee de elektrische activiteit van het hart wordt gemeten en vastgelegd. Dit gebeurt door middel van elektroden die op de huid van de borst, armen en benen worden geplaatst. De resulterende grafiek, bekend als een elektrocardiogram, toont de elektrische signalen die worden gegenereerd wanneer het hart samentrekt en ontspant.


Belangrijke punten over elektrocardiografie zijn:

- Meetproces: Tijdens een ECG worden elektrische signalen van het hart afgeleid en vastgelegd op papier of digitaal display. Het ECG-apparaat registreert de elektrische activiteit van verschillende delen van het hart.

- Elektroden: De elektroden worden op de huid geplaatst om de elektrische activiteit te meten. Er zijn standaardposities waar de elektroden worden geplaatst, zoals op de armen, benen en de borst.

- Golven en Segmenten: Op het ECG zijn verschillende golven en segmenten te zien, waaronder de P-golf (atriale depolarisatie), het QRS-complex (ventriculaire depolarisatie) en de T-golf (ventriculaire repolarisatie).

- Interpretatie: Een getrainde medische professional, zoals een arts of een gespecialiseerde verpleegkundige, analyseert het ECG om informatie te verkrijgen over de hartslag, hartritme, eventuele afwijkingen en mogelijke hartaandoeningen.


Toepassingen: ECG's worden veel gebruikt bij de diagnose en monitoring van verschillende hartaandoeningen, zoals hartritmestoornissen, ischemische hartziekten, hartaanvallen en andere problemen met de hartspier.

Langdurige Monitoring: Soms wordt een patiënt uitgerust met een draagbaar ECG-apparaat dat gedurende een langere periode continu de hartactiviteit registreert. Dit wordt holtermonitoring genoemd en kan nuttig zijn bij het detecteren van onregelmatige hartritmestoornissen die mogelijk niet altijd optreden tijdens een kortdurende test.

ECG's zijn een belangrijk diagnostisch instrument in de cardiologie en worden vaak gebruikt om de gezondheid en het functioneren van het hart te beoordelen. Ze kunnen helpen bij het vaststellen van verschillende hartaandoeningen en bij het volgen van de voortgang van de behandeling.

KLIK HIER voor de syllabus Elektrocardiografie voor internisten, huisartsen en verpleegkundigen van Dr Franks Bauwens (tip)


Over de schrijver