Ablatie

Ablatie van het hart is een medische procedure die wordt uitgevoerd om abnormale elektrische activiteit in het hart te behandelen, vooral bij hartritmestoornissen. Hier is een meer gedetailleerde uitleg van het proces:

1. Voorbereiding:

Patiëntbeoordeling: De patiënt wordt eerst grondig geëvalueerd, inclusief medische geschiedenis, fysiek onderzoek en diagnostische tests zoals elektrocardiogram (ECG) en elektrofysiologisch onderzoek (EP-studie).

Medicatie: Mogelijk wordt de medicatie aangepast om de patiënt voor te bereiden op de ablatieprocedure.

2. Plaatselijke verdoving:

De procedure wordt vaak uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Soms kan algemene verdoving nodig zijn, afhankelijk van de complexiteit van de ablatie en de gezondheidstoestand van de patiënt.

3. Inbrengen van katheters:

De arts brengt dunne, flexibele buisjes genaamd katheters in via een bloedvat, meestal in de lies. Deze katheters worden geleid naar het hart, waar de abnormale elektrische activiteit plaatsvindt.

4. Elektrofysiologisch onderzoek (EFO):

Tijdens het elektrofysiologisch onderzoek worden de elektrische signalen in het hart gemeten om de locatie en aard van de hartritmestoornis te identificeren.

5. Ablatieprocedure:

Radiofrequente ablatie: Een veelvoorkomende methode waarbij hoogfrequente elektrische energie wordt gebruikt om het abnormale weefsel te verwarmen en te vernietigen.

Cryoablatie: Een andere methode waarbij het weefsel wordt bevroren om de abnormale elektrische activiteit te stoppen.

6. Monitoring:

Tijdens de procedure wordt de patiënt voortdurend gemonitord om ervoor te zorgen dat de elektrische activiteit is genormaliseerd en er geen complicaties optreden.

7. Nazorg:

Na de ablatie wordt de patiënt nauwlettend in de gaten gehouden op een herstelafdeling.

Mogelijk wordt medicatie voorgeschreven om het herstel te ondersteunen.

8. Follow-up:

Na de ablatie zal de patiënt regelmatig worden gevolgd om het succes van de procedure te beoordelen en eventuele verdere behandelingen te plannen indien nodig.


De specifieke details van de ablatieprocedure kunnen variëren afhankelijk van de aard van de hartritmestoornis en de behandelende arts. Ablatie is over het algemeen veilig en effectief, maar zoals bij elke medische procedure zijn er risico's en voordelen die met de arts moeten worden besproken.

Over de schrijver