Atriumflutter
27 juli 2021 

Atriumflutter

Een boezemflutter is een vorm van een supraventriculaire tachycardie. Boezemflutter gaat vaak gepaard met een snelle ventrikelrespons en dus tachycardie. Bij een boezemflutter is er sprake van een re-entry  in de boezems. P-toppen zijn snel en regelmatig, ritme van 250 - 350 /min, zaagtandprofiel op het ECG in afleiding II, III en AVF en een AV-blok, vaak een 2:1 blok..Over de schrijver