Atriumflutter

Een boezemflutter is een vorm van een supraventriculaire tachycardie. Boezemflutter gaat vaak gepaard met een snelle ventrikelrespons en dus tachycardie. Bij een boezemflutter is er sprake van een re-entry  in de boezems. P-toppen zijn snel en regelmatig, ritme van 250 - 350 /min, zaagtandprofiel op het ECG in afleiding II, III en AVF en een AV-blok, vaak een 2:1 blok..Over de schrijver