Sinus ritme

Het sinusritme is het normale, regelmatige hartritme dat wordt aangestuurd door de sinusknoop, een groep gespecialiseerde cellen in het hart. De sinusknoop bevindt zich in de rechterboezem van het hart en fungeert als de natuurlijke pacemaker.

Bij een sinusritme begint een elektrisch signaal in de sinusknoop, waarna het zich verspreidt over de boezems (atria), waardoor deze samentrekken en bloed in de kamers (ventrikels) van het hart wordt gepompt. Vervolgens wordt het signaal doorgegeven aan de AV-knoop (atrioventriculaire knoop), die de elektrische impuls vertraagt voordat het naar de ventrikels wordt geleid. Hierdoor krijgen de kamers de tijd om zich te vullen met bloed voordat ze samentrekken en het bloed naar de rest van het lichaam pompen.

Een sinusritme is een teken van een goed functionerend hart. Het wordt beschouwd als het normale basisritme van het hart en komt voor bij gezonde personen. Het hartritme kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals fysieke activiteit, stress, hormonale veranderingen en medicatie, maar keert meestal vanzelf terug naar het sinusritme.

Een ECG (elektrocardiogram) is een medisch onderzoek dat de elektrische activiteit van het hart registreert en kan worden gebruikt om het hartritme, inclusief het sinusritme, te beoordelen. Eventuele afwijkingen in het ritme kunnen door een arts worden beoordeeld en behandeld indien nodig.


Over de schrijver