Sinus ritme

Op iedere P-top volgt een QRS-complex, frequentie ligt tussen de 60 en 100 per minuut, het ritme is regelmatig, maar varieert licht met de ademhaling. De P-top geeft de elektrische activiteit van de atria(boezem) weer, deze begint in de sinusknoop en gaat dan richting AV-knoop, de P-top heeft een normale morfologie en de PQ interval blijft gelijk.  Is de P-top morfologie anders dan is er geen sprake van een sinusritme maar van een atriaal ritme, prikkel komt dan niet uit de sinusknoop maar ergens uit het atrium (boezem)

Over de schrijver