Wolff-Parkinson White syndroom
28 juli 2021 

Wolff-Parkinson White syndroom

Is een aangeboren hartritmestoornis waarbij de elektrische prikkels versneld de kamers kunnen bereiken dmv een extra elektrische verbinding tussen de boezems en de kamers. Elektrische prikkels kunnen via de AV-knoop en de extra verbinding in cirkels rond gaan draaien, waardoor boezems en kamers snel en tegelijk samenknijpen met een frequentie van meer dan 200 slagen per minuut.

De extra elektrische verbinding tussen de boezems en de kamers bij een WPW syndroom wordt ook wel genoemd de bundel van Kent. Via deze bundel kunnen de elektrische prikkels een omweg nemen en gaan dan niet allemaal door de AV-knoop. De AV knoop vertraagt de prikkel maar dat doet de bundel van Kent niet. Hierdoor kunnen verschillende gevaarlijke ritmestoornissen ontstaan.

WPW is een aanvalsgewijze tachycardie met 2 afwijkingen op het ECG, een korte PQ tijd en een delta-golf.


Over de schrijver