Wolff-Parkinson White syndroom

Het Wolff-Parkinson-White syndroom (WPW-syndroom) is een zeldzame hartafwijking waarbij een extra elektrische verbinding, ook wel een 'accessoire bundel' genoemd, aanwezig is tussen de boezems en de kamers van het hart. Normaal gesproken zorgt de sinusknoop voor de elektrische prikkel die het hart aanzet tot kloppen. Bij mensen met het WPW-syndroom kan deze extra verbinding leiden tot snelle en ongecontroleerde elektrische signalen, wat kan resulteren in hartritmestoornissen.


De symptomen van het WPW-syndroom kunnen variëren van licht tot ernstig en kunnen onder andere zijn:

- Hartkloppingen of een onregelmatige hartslag.

- Duizeligheid of flauwvallen.

- Angst of een gevoel van onrust.

- Pijn op de borst.


Sommige mensen met het WPW-syndroom hebben echter helemaal geen symptomen en ontdekken de aandoening bij toeval tijdens een elektrocardiogram (ECG) of een ander hartonderzoek.

De behandeling van het WPW-syndroom hangt af van de ernst van de symptomen en het risico op complicaties. Dit kan variëren van regelmatige controle zonder medicatie, tot medicamenteuze therapie of een ablatieprocedure. Bij een ablatieprocedure wordt de extra elektrische verbinding vernietigd, waardoor de ongecontroleerde elektrische signalen worden gestopt.

Het is belangrijk op te merken dat het WPW-syndroom een complexe aandoening is die deskundig medisch advies en behandeling vereist. Als je vermoedt dat je deze aandoening hebt of als je vragen hebt over het WPW-syndroom, raadpleeg dan altijd een gekwalificeerde arts voor een nauwkeurige diagnose en passende zorg.


Over de schrijver