Ventrikeltachycardie

Ventrikeltachycardie is een abnormaal snel ritme (100-240 slagen per min) dat ontstaat in één van de kamers van het hart. Ventrikeltachycardie treedt op wanneer de hartkamers (ventrikels) zich sneller samentrekken dan de atria (boezems). De bloedtoevoer naar het lichaam wordt verstoord, wanneer de bloedruk wegvalt kun je een elektrische schok geven om het ritme te doorbreken met als doel weer in een normaal ritme te komen.

Non-sustained VT : drie of meer ventriculaire slagen met een maximale duur van 30 seconden. Sustained VT is een ventrikeltachycardie die langer dan 30 seconden duurt.

Je hebt een monomorfe VT, prikkel komt steeds uit dezelfde focus vanuit het ventrikel(kamer), QRS complex heeft dezelfde vorm. Bij een polymorfe VT komt de prikkel komt uit verschillende focussen van het ventriculair gebied, QRS complex is wisselend van vorm, voorbeeld is een torsades de pointes.


Over de schrijver