Ventrikelfibrilleren

Ventrikelfibrilleren (VF) is een zeer ernstige en levensbedreigende hartritmestoornis. Bij VF trekken de hartkamers (ventrikels) ongecontroleerd en chaotisch samen, waardoor ze niet meer effectief bloed kunnen pompen naar de rest van het lichaam. Hierdoor ontstaat een levensbedreigende situatie.

In tegenstelling tot normale hartslagen, waarbij het hart in een georganiseerd patroon samentrekt, is bij ventrikelfibrilleren sprake van willekeurige en chaotische elektrische activiteit. Dit resulteert in een complete ontregeling van het hartritme.

Ventrikelfibrilleren is een noodsituatie die onmiddellijke medische aandacht vereist. Als het niet snel wordt behandeld, kan het leiden tot een hartstilstand en mogelijk overlijden.


De behandeling van ventrikelfibrilleren omvat:

- Defibrillatie: Dit is de meest effectieve behandeling. Het omvat het toedienen van een elektrische schok aan het hart met behulp van een defibrillator. Dit probeert de normale hartslag te herstellen.

- Reanimatie: Als een defibrillator niet direct beschikbaar is, kan reanimatie door een getrainde hulpverlener levensreddend zijn. Dit omvat het toepassen van borstcompressies en beademing.

- Medische zorg: Na een succesvolle defibrillatie is het cruciaal om medische zorg te zoeken om de onderliggende oorzaak van ventrikelfibrilleren te behandelen en verdere episodes te voorkomen.


Mogelijke oorzaken van ventrikelfibrilleren kunnen ernstige hartaandoeningen zijn, zoals coronaire hartziekte, hartfalen, of cardiomyopathieën. Andere oorzaken kunnen elektrolytstoornissen, vergiftiging, en andere acute medische aandoeningen zijn.

Het is belangrijk op te merken dat ventrikelfibrilleren een ernstige noodsituatie is en onmiddellijke medische hulp vereist. Als je getuige bent van iemand die ventrikelfibrilleren heeft, bel dan onmiddellijk het alarmnummer en volg de instructies van de hulpverlener op.


Over de schrijver