Medisch rekenen

Medisch rekenen verwijst naar het toepassen van wiskundige en rekenkundige vaardigheden in een medische context. Het is van cruciaal belang voor gezondheidszorgprofessionals, zoals verpleegkundigen, artsen en apothekers, om nauwkeurig te kunnen rekenen bij het doseren van medicijnen, het beheren van infusiesnelheden, het berekenen van bloedstroom en nog veel meer.


Hier zijn enkele voorbeelden van medisch rekenen:

- Dosering van medicatie: Dit omvat het berekenen van de juiste dosis van een medicijn op basis van parameters zoals patiëntgewicht, doseringseenheid en voorgeschreven dosis.

- Infuuscalculaties: Bijvoorbeeld het bepalen van de druppels per minuut voor een intraveneuze (IV) infusie op basis van de voorgeschreven infusiesnelheid.

- Berekeningen van bloedtransfusies: Het bepalen van de hoeveelheid bloed die moet worden toegediend aan een patiënt op basis van het bloedvolume en de vereiste hemoglobine- of hematocrietniveaus.

- Berekening van zuurstofbehoefte: Het bepalen van de juiste zuurstofstroom voor patiënten die zuurstoftherapie nodig hebben.

- Berekening van voedingsbehoeften: Bijvoorbeeld het bepalen van de juiste calorische inname voor patiënten op basis van hun energiebehoefte.

- Bloedglucosemonitoring en insulineberekeningen: Het beheren van bloedsuikerniveaus en het doseren van insuline volgens een specifiek behandelplan.


Het is van groot belang dat gezondheidszorgprofessionals nauwkeurig en zorgvuldig te werk gaan bij medische berekeningen om de veiligheid van de patiënten te waarborgen. Regelmatige training en bijscholing in medisch rekenen zijn daarom essentieel voor professionals in de gezondheidszorg.

Over de schrijver