Cardiac care verpleegkundige

Als Cardiac care verpleegkundige (CCU verpleegkundige) bied je gespecialiseerde zorg aan patiënten met ritme- of geleidingsstoornissen of acute cardiale aandoeningen. De patiënten op de coronary care komen voor de verzorging en behandeling van acute-, levensbedreigende- en complexe cardiologische problematiek, voorbeelden zijn Acuut Coronair Syndroom (ACS), ritmeproblematiek, hartfalen of reanimatie.

Reactie plaatsen