Eerste hart hulp verpleegkundige

De Eerste Hart Hulp (EHH) is de spoedeisende hulp voor patiënten met acute hartklachten zoals pijn op de borst, ritmestoornissen (en) of kortademigheid. Op de Eerste Hart Hulp (EHH) worden patiënten opgenomen die vanwege acute hartklachten zijn doorverwezen via de huisarts, ambulance, spoedeisende hulp of een specialist. 

Eerste hart hulp verpleegkundige-EHH verpleegkundige draag je zorg voor de cardiologische patiënt met verschillende, ernstige hartaandoeningen in een acute fase. Je bent verantwoordelijk voor het bewaken, ondersteunen en behandelen van de hartfunctie en je draagt zorg voor de opvang en begeleiding van de familie. 

Omdat niet altijd duidelijk is of de klachten te maken hebben met hartproblematiek worden er diverse onderzoeken en observaties gedaan op de eerste hart hulp.