Acute opname afdeling verpleegkundige

Acute Opname afdeling (AOA) vraagt om specifieke kennis, inzicht en vaardigheden om de problemen in kaart te kunnen brengen, hierbij wordt in vele zorginstellingen de ABCDE methodiek gebruikt omdat er bij de patiënt vaak sprake is van een acute gezondheidsproblematiek.

Kortdurende observatie, het stellen van de diagnose en het maken, maar ook uitvoeren van een behandelplan zijn redenen voor een opname op de AOA, daarbij is methodisch werken, klinisch redeneren en bewaken van vitale functies van belang.