Kinder verpleegkundige

De kinderverpleegkundige verleent zorg aan kinderen in alle ontwikkelingsfasen met de daarbij voorkomende aangeboren, verworven, acute en chronische aandoeningen. 

Je werkt in een team met (kinder)artsen, psychologen, pedagogisch medewerkers en afdelingsassistenten. De verzorging en begeleiding van een kind gaat in nauw overleg met zijn/haar ouders/verzorgers.


Reactie plaatsen