Oncologieverpleegkundige

Wat doet een oncologieverpleegkundige?

Als verpleegkundig specialist oncologie ben je gespecialiseerd in het geven van zorg aan patiënten met kanker. Je begeleidt patiënten en hun naasten intensief en geeft voorlichting over de behandeling. Je regelt de gang van zaken rondom de start van een chemotherapie en coördineert de planning daarvan. Je begeleidt de patiënt bij keuzes omtrent het ziek zijn, de behandelingen en het levenseinde. Het werkgebied van een oncologieverpleegkundige is groot. Zo kun je werken in de preventie, curatie, nazorg, palliatieve- en terminale zorg.


Uitgebreide informatie:

De oncologieverpleegkundige heeft de zorg voor oncologische patiënten. De oncologieverpleegkundige richt zich op alle stadia van het ziek zijn van de patiënt en ondersteuning aan zijn naasten, zowel in de preventie, diagnostiek, curatie, nazorg, palliatieve en terminale zorg. Voor de oncologieverpleegkundige is er, naast specifieke oncologische zorg, steeds vaker sprake van een combinatie van multi problematiek en co morbiditeit. Dit dient in de observatiemethodiek en keuzes van de verpleegkundige interventies (oncologie) op basis van klinisch redeneren te worden meegenomen. De ziekte komt voor in alle weefsels van het lichaam. Kanker manifesteert zich soms acuut of wordt bij preventieve screenings gedetecteerd. 

Door betere behandelmethoden krijgt kanker steeds vaker een chronisch karakter. Perioden van actieve ziekte en behandeling kunnen afgewisseld worden met perioden van remissie. De oncologieverpleegkundige is actief betrokken bij specifieke diagnostiek en de ingrijpende oncologische behandelingen. Gezondheidsproblemen kunnen ontstaan door een reactie op de ingrijpende behandeling en/of als gevolg van het voortschrijdend ziekteproces. Deze reacties kunnen hierbij leiden tot levensbedreigende complicaties. 


Complexiteit 

De oncologieverpleegkundige is zich bewust van de specifieke complexiteit van zorg en de onvoorspelbare lichamelijke en psychosociale problematiek per individuele patiënt. De complexiteit is bepalend voor de mate waarin de oncologieverpleegkundige gedurende zijn werkzaamheden te maken heeft met routines of voorspelbaarheid. De oncologieverpleegkundige is in staat de complexiteit te signaleren en door middel van klinisch redeneren tot een analyse en juiste interpretatie te komen en hierop gericht te anticiperen. 

 

 

Reactie plaatsen