zzper
ZZP
Rob Zeegers
ZZP
11/07/2021
2 min
0

ZZP'er

11/07/2021
2 min
0

ZZP'er

Een ZZP'er is een zelfstandige zonder personeel. Het is iemand die als zelfstandig ondernemer werkt en geen vast dienstverband heeft bij een werkgever. ZZP'ers kunnen in verschillende beroepsgroepen actief zijn, zoals bijvoorbeeld als zorgprofessional, consultant, designer, schrijver, programmeur, fotograaf, enzovoort.

Kenmerkend voor een ZZP'er is dat hij of zij zelfstandig opdrachten aanneemt van opdrachtgevers en zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering daarvan. Een ZZP'er factureert zijn of haar opdrachtgevers vaak op basis van gewerkte uren of op basis van een afgesproken projectprijs.

Belangrijk om te weten is dat een ZZP'er zelf verantwoordelijk is voor zaken zoals belastingen, sociale verzekeringen, pensioenopbouw, en het afsluiten van eventuele verzekeringen. Ook is het belangrijk om te voldoen aan eventuele regelgeving en wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op het vakgebied of de branche waarin de ZZP'er actief is.


Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?

In Nederland ben je voor de inkomstenbelasting ondernemer als je voldoet aan het criterium van de Belastingdienst voor het zijn van een 'ondernemer voor de inkomstenbelasting'. Volgens de Belastingdienst moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

-Je bent zelfstandig: Dit betekent dat je zelf beslist over de bedrijfsvoering en dat je geen gezagsverhouding hebt met een werkgever.

-Je neemt deel aan het economische verkeer: Dit houdt in dat je producten of diensten aanbiedt met als doel om winst te maken.

- Je hebt de intentie en de verwachting om winst te maken: Je onderneemt met het doel om een positief resultaat te behalen.

- Je loopt ondernemersrisico: Dit betekent dat je het risico draagt voor eventuele verliezen die je kunt lijden in je onderneming.

- Je besteedt voldoende tijd aan je onderneming: De tijd die je aan je onderneming besteedt moet redelijk zijn in verhouding tot de tijd die je aan andere werkzaamheden besteedt.

- Je streeft naar continuïteit en groei: Je hebt de intentie om je onderneming voor langere tijd voort te zetten en streeft naar groei.


Als je aan deze voorwaarden voldoet, beschouwt de Belastingdienst je als ondernemer voor de inkomstenbelasting en kun je gebruik maken van fiscale voordelen en regelingen die gelden voor zelfstandig ondernemers. Het is echter belangrijk om te weten dat de beoordeling of iemand als ondernemer wordt beschouwd, afhangt van de specifieke omstandigheden en dat de Belastingdienst dit per situatie individueel beoordeelt. Als je twijfelt over je status als ondernemer, is het verstandig om advies in te winnen bij een belastingadviseur of de Belastingdienst zelf.


Wanneer ben ik ondernemer voor de KVK?

In Nederland ben je ondernemer voor de Kamer van Koophandel (KVK) als je een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent en daarbij zelfstandig beslissingen neemt over bedrijfsvoering, investeringen, risico's en dergelijke, dit houdt in dat je:

-Een bedrijf hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Dit is verplicht voor vrijwel alle ondernemingen in Nederland.

- Een bedrijf hebt dat is gericht op het maken van winst of het behalen van ander economisch voordeel.

- Zelfstandig beslissingen neemt over bedrijfsvoering, investeringen, risico's, enzovoort.

- Het maakt niet uit of je als zelfstandige werkt in de vorm van een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF), maatschap, besloten vennootschap (BV) of een andere rechtsvorm. Zolang je zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent, wordt je als ondernemer beschouwd voor de KVK.


Let op dat de criteria voor het ondernemerschap bij de KVK en voor de inkomstenbelasting kunnen verschillen. Het is belangrijk om je situatie goed te laten beoordelen en eventueel advies in te winnen bij een belastingadviseur of de KVK zelf als je twijfels hebt over je status als ondernemer.


Reacties
Categorieën