Defibrillatie van het hart
10 november 2023 

Defibrillatie van het hart

Defibrillatie van het hart is een medische procedure waarbij elektrische schokken worden toegediend aan het hart met als doel het herstellen van een normaal hartritme bij bepaalde levensbedreigende hartritmestoornissen, zoals ventrikelfibrillatie en ventriculaire tachycardie.

Levensbedreigende hartritmestoornissen kunnen ervoor zorgen dat het hart chaotisch en ongecoördineerd samentrekt. Dit kan leiden tot een gebrek aan effectieve bloedcirculatie, wat kan resulteren in een plotselinge hartstilstand. Defibrillatie is bedoeld om dit gevaarlijke ritme te stoppen en het hart te resetten naar een normaal sinusritme.


Het proces van defibrillatie omvat meestal de volgende stappen:

- Detectie van een hartritmestoornis: Het defibrillatorapparaat, dat kan bestaan uit externe defibrillatoren die worden gebruikt door eerstehulpverleners of implanteerbare cardioverter-defibrillatoren (ICD's) die in het lichaam zijn geïmplanteerd, detecteert een levensbedreigende hartritmestoornis.

- Opladen van het apparaat: Als een hartritmestoornis wordt gedetecteerd, wordt het defibrillatorapparaat opgeladen om een elektrische schok te kunnen toedienen.

- Toediening van de schok: Na het opladen wordt een gecontroleerde, krachtige elektrische schok toegediend aan het hart. Deze schok is bedoeld om alle hartcellen gelijktijdig te depolariseren, in de hoop dat het normale hartritme zal worden hersteld.

- Evaluatie: Na de schok wordt het hartritme opnieuw geëvalueerd om te bepalen of verdere stappen nodig zijn.


Defibrillatie is effectief bij het behandelen van bepaalde hartritmestoornissen, vooral als het snel wordt toegepast. Externe defibrillatoren zijn vaak beschikbaar op openbare plaatsen, zoals luchthavens en sportfaciliteiten, zodat getrainde eerstehulpverleners snel kunnen reageren op een hartstilstand.

Het is belangrijk op te merken dat defibrillatie alleen effectief is bij bepaalde soorten hartritmestoornissen. Voor andere hartritmestoornissen kunnen andere interventies, zoals medicatie of ablatieprocedures, nodig zijn. Defibrillatie moet altijd worden uitgevoerd door getrainde professionals, en het gebruik van defibrillatoren door leken is vaak onderworpen aan specifieke training en richtlijnen.

Over de schrijver